Studencka Organizacja Wspierania Inicjatyw „InPuls”

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Zgodnie z podpisanym z Założycielami Organizacji w dniu 28 lutego 2011r. Oświadczeniu o warunkach wznowienia działalności , wyboru nowych władz Organizacji oraz wznowienia jej operacyjnej działalności dokonało Forum Młodych Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W związku z powyższym, działania Organizacji InPuls są zgodne z założeniami i programem Oddziału Forum Młodych PKPP Lewiatan w Katowicach. W działaniach tych, Organizacja InPuls będzie ściśle współpracować z Kołem Naukowym Przedsiębiorczości Ad_Venture, którego partnerem strategicznym jest Forum Młodych Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.